Al mulig grund til at supplere med andre gødningskilder NU

Blog
17. februar 2022

Udspredningsarealet for husdyrgødning: harmoniarealet, bliver mindre i 2023. Vil man inkassere EU-støtten, skal der braklægges 4% af omdriftsarealet og alle paragraf 3 arealer regnes ikke længere for harmoniareal. Det er en næringsstof udfordring, der eksempelvis kan klares med biologiske virkemidler. Et grønt plantedække med fikserende arter har samme virkning som 40-50 kg. udnyttet N i husdyrgødning. Og en helårs grøngødning har en eftervirkning på omkring 100 kg. N.

I kroner og øre vil der blive tale om en merudgift i sammenligning med omkostningerne til udspredning af husdyrgødning, men også om en indtægt i form af bedre jordstruktur og et større humusindhold.

En total overset gødningskilde er ilt. Ilt følger en differentieret rodmasse og giver liv til ikke bare til rhizobium bakterierne, men også til de fritlevende N-fikserende bakterier, samt alle andre mikroorganismer, der transporterer næringsstoffer til planterne.

Det er væsentligt at plantedækket undersås i hoveafgrøden her i foråret, for at opnå en tilfredsstillende eftervirkning. Heldigvis eksisterer der allerede flere frøblandinger som er velegnede til formålet og komplementerer kravet om flere rodtyper: CN-forår, Øko-N-fix, N-rich spring eller SoilMit Max. Også helt almindelige afgræsningsblander til kvæg kan bruges, specielt Aulum Øko Afg. udmærker sig ved at indeholde mange arter.

Det er tid, - tid til at bestille gødning til 2023 i form af frø.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)