Udsving i priser kræver fokus i budgettet

Penge3
17. november 2021

Prisstigninger og urolige markeder kræver et øget fokus i budgetudarbejdelse og økonomisk planlægning af 2022.

I planteavlen er de stigende afgrødepriser absolut positivt, men man skal også holde for øje, at mange omkostninger også stiger. Samtidig bør man ikke overvurdere priserne for ny høst 2022, da det er umuligt at sige, om markedet vil holde niveauet fremad og det vil derfor være bedre at stå med en realiseret salgspris, der er højere end budgetteret end omvendt. En risikospredning i afgrødevalget vil forsat være en god strategi, da det vil afbøde udbytte- og prisudsving. Desuden bør man lægge en salgsstrategi og skrive den ned, så man har en klar plan for, hvordan man planlægger at handle det kommende år. I et godt budget bør man også lave en kommentering, særligt et år som i år, hvor man tager stilling til det nuværende marked og giver en realistisk vurdering af de udbytter og priser man indregner. Dette er et stærkt signal til finansielle samarbejdspartnere, som viser at man tager tallene i egen hånd.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder
- Frøavl
- Produktionsøkonomi
- Vildt- og jagtpleje

Luk (Esc)