Stil op i DM i jordfrugtbarhed

DM Jord
25. februar 2021

I 2021 vil SEGES kåre to danmarksmestre i jordfrugtbarhed i hhv. økologiske og andre dyrkningssystemer. Hvis du vil stille op og dyste mod andre landmænd i jordfrugtbarhed, kan du melde dig online på SEGES’ hjemmeside (Landbrugsinfo), eller du kan nominere en anden til at deltage frem til 1. august.

Et ekspertpanel vurderer i efteråret de nominerede landmænd og deres praksis, og tre udvalgte fra hvert dyrkningssystem – i alt seks landmænd - får besøg af panelet. Den endelige vinder bliver kåret på hhv. ØkologiKongressen 2021 og Plantekongressen 2022.

Ved tilmeldingen skal du besvare en række spørgsmål til din praksis:

 • Type og størrelse på bedriften.
 • Jordtype, dyrkningssystem de seneste fem år, f.eks. andel græs i sædskiftet.
 • Hvilke problematikker i jordfrugtbarheden, du arbejder på at forbedre.
 • Hvilke ændringer du har observeret på jorden de seneste fem år.
 • Om der er observeret nogle ændringer i afgrøderne som følge af tiltag for jordfrugtbarheden.
 • Det kan være ændretd tørketolerance, dybere rødder, udbytter m.m.
 • De tre vigtigste dyrkningsprincipper, som du bruger for at forbedre jordfrugtbarheden.
 • Om der er risiko for vind- eller vanderosion på markerne.
 • Tiltag til at forhindre tab af jord ved erosion.
 • Hvordan du undgår skadelig jordpakning.
 • Hvordan du vurderer jorden ud fra spadeprøve eller jordspyd.
 • Om du oplever økonomiske fordele som følge af dine tiltag for jorden.
 • Hyppighed for at tage jordbundsanalyser og vurdering af kalkbehov.
 • Om du analyserer for indhold af organisk stof.
 • Om du tilfører organisk stof, hvilke typer og hvor meget.
 • Om du har flerårigt plantedække, hvor stor andel og hvilken type.
 • I hvilket omfang du bruger efter- og mellemafgrøder.
 • Om du har analyseret jorden for biologisk aktivitet eller optalt regnorme.
 • Din holdning til hvor højt jordens sundhed prioriteres i den daglige drift.
 • Hvilke jord-arrangementer du har deltaget i.
 • Hvilke ændringer du har foretaget i din drift de seneste fem år ift. jorden.
 • Hvad dit mål er for din bedrifts jorde de næste fem år.
 • Om din egen begrundelse for at være nomineret til Danmarksmester i jordfrugtbarhed.
 • Der er også mulighed for at sende fotos og evt. jordbundsanalyser til SEGES.

Link til beskrivelse af konkurrencen, hvor der også er et link til tilmeldingssiden:

https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/5/f/jord_jordbearbejdning_dm_jordfrugtbarhed

Hvis du er interesseret i at deltage, men ønsker hjælp til at beskrive din bedrift og evt. tilmelde den, er du velkommen til at kontakte os i ØkologiRådgivning Danmark. Da der først er tilmeldingsfrist d. 1. august 2021, er der god tid til at finde svarene på de ovennævnte spørgsmål og evt. gøre nogle relevante observationer og tage analyser.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)