Grønne protein-drømme

Hvid Lupin I Gylling
12. maj 2021

Der tales for tiden rigtig meget om klima og kost, og at vi skal spise mere planteprotein i Danmark. Der er stigende efterspørgsel på økologiske planteprotein til konsum. Vil man dyrke og sælge dette til aftagerne, så skal man tage godt vare på kvaliteten af proteinafgrøden, så den er tørret, renset og sikkert og hygiejnisk opbevaret.

Både til foderbrug og human brug er der stigende efterspørgsel på økologiske proteinafgrøder. Produktionen er også på vej op. Lupin-arealet forventer vi mindst er tredoblet fra 2020 til 2021, og arealet med blandsæd med bælgsæd er godt og vel fordoblet. Hestebønnearealet er steget lidt og ærtearealet er faldet lidt i 2021. Det viser vores foreløbige prognose ud fra markplanerne udarbejdet i ØkologiRådgivning Danmark. Alle de almindelige typer af bælgsæd i Danmark som hestebønne, lupin og markært vil man kunne sælge til humant konsum.

Har du ikke allerede solgt din proteinafgrøde, kan der sandsynligvis findes købere blandt grossister, møllerier og andre virksomheder, som er ved at opruste på markedet for økoprotein til human konsum. Du skal bare være klar på at kunne opbevare din produktion hjemme indtil, aftageren skal bruge det. Dvs. at tørring, rensning og sikker og hygiejnisk opbevaring er helt nødvendig for at kunne komme i betragtning og ind på markedet for human brug af protein. I første omgang er det kun mindre partier, der kan afsættes, så hvis ikke du sælger hele din produktion til foder, kan der muligvis findes afsætning til fødevarer. Med tiden vil afsætningen dog vokse, - det er en klar forventning.

Det er de samme tommelfinger-regler og god praksis, som gælder for opbevaring af konsum-korn, der også gælder for protein til konsum: Rengjort lager, ingen adgang for hverken skadedyr, fugle, hunde eller katte, tørring og rensning for urenheder, overvågning, gennemluftning og lagerlogbog, samt anden dokumentation. Har man ikke faciliteter til at opbevare proteinafgrøderne, så er man ikke interessant som leverandør til det nye proteinmarked. Men drømmer du om at komme i gang med at levere grønne proteiner til mennesker, så må du i gang med at investere i de rigtige opbevaringsforhold.

I ØkologiRådgivning Danmark kan vi sammen med Økologisk Landsforening formidle kontakt til de virksomheder, som vil opkøbe proteinafgrøder af den rigtige kvalitet. Kontakt os, hvis du har proteinafgrøder til salg og kan opbevare dem, eller hvis du ønsker hjælp til at komme i gang med at få ordnede opbevaringsforhold.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)