Bevar fugten i jorden

Traktor På Mark3
10. august 2020

Efterafgrøder, kløvergræsudlæg og vinterraps skal sås senest den 20. august og med den seneste tids gode høstvejr er der risiko for at udtørre såbedet.

Mange dages tørvejr gjort høsten nem med gode kvaliteter og lave høstomkostninger. Hvis det gode høstvejr fortsætter, kan det give udfordringer med etablering og fremspiring af efterafgrøder, kløvergræs og vinterraps, der skal i jorden senest den 20. august. For at bevare jordens fugtighed, som fortsat er tilstede i korn og bælgsæd under afmodning, gælder det om at rode så lidt i jorden som overhovedet muligt. Derfor anbefales det at pløje fugtig jord op med efterfølgende jordpakning. Pakning af jorden er det vigtigste for at bevare jordens fugtighed. Såning foretages hurtigst muligt efter pløjning.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)