Vanding i hestebønne betaler sig

Hestebønner Dan Jepsen
29. juni 2017

Hestebønne på sandjord kræver vanding og opmærksomhed på vandingsregnskabet.

I denne mark med hestebønner hos Dan Jepsen i Rødekro er der vandet den 1. juni med 25 mm, ved et underskud, ifølge vandingsregnskabet, på 42 mm. Men vandingen nåede ikke de sidste 10-20 meter ud til vejen mod højre i billedet. Her er planterne 20-25 cm. kortere, og der er mere ukrudt på vej igennem afgrøden. 30-40 mm nedbør i ugen efter vandingen var ikke nok til at kompensere for det store underskud.

Vandingen har betydet at afgrøden står flot med meget lidt ukrudt, som ikke kan nå at få betydning for udbyttet. Bladlus og bladsvampe er nu eneste alvorlige trussel mod et tilfredsstillende udbytte.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)