Er græsmarkerne vinterklare?

Koer På Græs 3
25. oktober 2017

Afgræsnings- og slætsæsonen er ved at være afsluttet. Nu står spørgsmålet: Er græsmarkerne vinterklare?!

Der er flere overvejelser:

1. Skal der tages et sidste slæt?

2. Skal markerne afpudses?

3. Skal kvierne have lov til at afgræsse arealerne?

4. Skal jeg bare lade markerne være i fred?

Hvad der er mest rigtigt afhænger meget af den individuelle græsmark.

På slætmarkerne vil vi i fleste tilfælde fraråde at køre i marken for at tage 5. slæt, da man vil gøre mere skade end gavn. Hvis man bestemmer sig for at køre alligevel, så er det vigtigt at sætte stub højt nok – ultimo oktober betyder det 8-10 cm. Det skal dog nævnes, at kørsel på marken ultimo oktober ofte giver store skader i marken.

Afgræsningsmarker med områder eller pletter, som ikke er blevet græsset af kan risikere at få sneskimmel og gå i forrådnelse i bunden. Det frarådes også her at køre ud og afpudse, med mindre materialet fjernes fra marken. Hvis man vælger at afgræsse markerne med kvier, må man sørge for, at kvierne ikke presses for hård, så det korte græs bides for langt ned. Man kan også risikere, at dyrene optræder marken.

Generelt kan man sige, at gamle marker er sværere at holde i god stand i forhold til første års marker, og at afgræsningsmarker kræver mere opmærksomhed end slætmarker. Desuden vil en 2. års kløvergræsmark have en større sandsynlighed for at klare vinteren, hvis man undgår at køre i den ultimo oktober.

Kontakt for mere info

Tina Bøje Clausen

Luk (Esc)