Kløvergræs sås senest i første uge af september

Kløvergræsudlæg2
1. september 2016

Har man opdaget, at man mangler yderligere kløvergræsareal, eller nogle udlæg er mislykkedes, kan det stadig nås at så lidt her allerførst i september på milde lokaliteter.

På billedet ses en nyfremspiret kløvergræsafgrøde, som er sået i renbestand ca. 20. august. Der er erfaring for på denne lokalitet, at kløveren bliver godt etableret på sydvendte sandede marker, men ellers er det lidt sent at så kløvergræs på dette tidspunkt. Såning i første halvdel af august giver en mere sikker overvintring for kløveren.

Hvis kan sår lidt dæksæd i som korn, kan man så frem til starten af september. Gerne 30-50 kg pr. ha af vinterhvede, der ikke skrider for tidligt, så 1. slæt kan tages sammen med andre slætmarker. Eller vårbyg og havre som udvintrer. Det kan give lidt vinterbeskyttelse af det nye udlæg.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)