Gør kløvergræsmarken vinterklar

Sletblanding
6. oktober 2016

Glem ikke at forberede kløvergræsmarkerne til næste års produktion. Det betaler sig! Risikoen for udvintring stiger med alderen på græsmarken.

Dit fokus skal især være på marker i 2. brugsår eller derover og marker med lave kalital.

Afgræsningsmarker

Hvis der mere end 5 % buskgræs, bør marken afpudses nu med en stubhøjde omkring 6 cm. Hvis der er meget buskgræs skal det fjernes fra marken. Afgræsningen skal afsluttes midt i oktober, dels af hensyn til græshøjden, men også af hensyn til det kvælstof, som dyrene afsætter. Græsset skal nå at gå i dvale inden vinteren.

Slætgræsmarker

Sidste slæt skal tages senest 10.-15.okt. I rajgræsblandinger bør stubhøjden være 7 cm. og i blandinger med rajsvingel og strandsvingel mindst 8 cm. Det er vigtigt græsset beholder lidt grøn bladmasse, så det kan nå at producere et vinterforråd af sukker.

Efterårsudlagt kløvergræs

Disse marker må gerne gå til vinter med en lang pels. De er meget lidt modtagelige for sneskimmel.

Kalium

Hvis der skal gives kali for at sikre overvintring, skal det være nu, så planterne kan nå at optage det. Kalium virker som frostvæske i planterne. Vær især opmærksom på slætmarker, der har ydet mere end forventet, eller hvor gyllen ikke har dækket kali-behovet. For hver 1.000 FEN, du har høstet, er der fjernet 25 kg kalium. Er Kt ved forårets start på 3-4, så skal der være tilført minimum det, som er fjernet. Har du høstet 8.000 FEN/ha, skal der altså være tilført minimum 200 kg kalium/ha.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)