Brug spaden inden du vander

Vandingsmaskine
16. maj 2024

Mange steder er man nødt til at starte vandingen nu, for at undgå at komme bagud fra starten. Der er store forskelle i vandingsbehov mellem lokaliteter og jordtyper, men der er ingen sikre prognoser med regn lige nu.

Det er vigtigt, at kende underskuddet i markerne inden du starter, så du kan lave den rigtige prioritering. Med store forskelle mellem marker er det vigtigt at grave i jorden, for at konstatere, om vandingsregnskabet viser rigtigt.

Herunder ses 2 slætgræsmarker med skårlægning hhv. 13. maj og 20. maj. Prognosen frem til den 20. maj viser et underskud på hhv. 42 mm og 65 mm, fordi fordampningen er lavere i den første uge efter slæt.

Prioritering nu:

  1. Vinterraps
  2. Vintersæd
  3. Afgræsningsgræs
  4. Tidligt sået vårsæd
  5. Slætgræs

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)