Behov for omsåning øget i 2024

Vand På Marken
31. januar 2024

De store nedbørsmængde i løbet af efteråret og vinteren har sat sine præg på markerne, med store søer på næsten alle marker. Det betyder også, at vintersæden i mange marker har taget så stor skade, at enten hele eller dele af marker skal omsås i foråret. Særligt rug er følsom for at stå i vand, men hvede har også mange steder taget skade. På grund af den knappe forsyning med såsæd, er det vigtigt, at få vurderet behovet for omsåning og hurtigst muligt at få bestilt ekstra såsæd, så der også er nok til at omså arealer. Ved omsåning af økologiske arealer, bør man overveje, om en opharvning er nok før såningen. Er der meget ukrudt vil en pløjning være nødvendig, for at kontrollere ukrudtet.

Sent sået vår/vintersæd
De seneste år har der været meget fokus på fordele ved at så vårhvede i det sene efterår eller alm. rug og vinterhvede sået sent, for dermed at mindske fremspiringen af ukrudt. På det seneste har vi så også set store udfordringerne ved metoden. De sent såede afgrøder er nogle steder rådnet i jorden, før de har kunne spire pga. de store vandmængder. Andre steder er det kommet op, men de små planter er betydeligt svagere end afgrøder etableret i det mere ”normale” såvindue. I det hele taget, er det meget begrænset, hvad der har kunnet etableres efter midten af oktober pga. vejret. Sidste år så vi også, at de sent etablerede afgrøder ikke ydede så godt som alm. vintersæd. Det må formodes, at grunden til det er, at de sent såede afgrøder har et betydeligt mindre rodnet når foråret begynder i forhold til alm. vintersæd.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Luk (Esc)