Vintersæd: Tidlig contra sen såning.

Blog Sept 21
15. september 2021

Tidlig såning øger udbyttepotentialet i vintersæd. Men lavere ukrudtstryk og færre fodsyge, med lejesæd til følge taler for at så senere.
Spørgsmålet er, om der skal såes vintersæd i sidste halvdel af september eller i første halvdel af oktober.

Såning af vintersæd i sidste halvdel af september giver statistisk et højere udbytte end såning i første halvdel i oktober. Vinterrug er den art, der er mindst påvirket af såtidspunktet i denne periode. Især vinterbyg, men også vinterhvede er mere påvirket. Dette gælder under optimale forhold med lidt aggressivt ukrudt og god vintersædsforfrugt som havre. Men faktorer som høj ukrudtstryk og sædskiftesygdomme går i modsat retning og da vil en sen såning være mere optimal.

Ukrudt.
Jo senere såning, jo mindre ukrudt viser alle erfaringer. Blot en uges forskel i såtidspunkt omkring 1 oktober kan være forskel på succes eller fiasko, hvis ukrudtstrykket er højt. Stor betydning har temperaturen på ukrudtsfremspiringen. Så længe der er høje temperaturer over 10 grader er ukrudtsfremspiringen høj.

Er der græsukrudtsproblemer er sen såning afgørende vigtig.

Flere satser på vintersædsdyrkning i marker, hvor der er vanskelige ukrudtsarter, som normalt ikke overvintrer som agersennep og amsinckia. Der er ingen tvivl om, at overvintringsgraden er blevet større af disse arter, med de mere hyppige milde vintre. Sen såning vil betyde mindre overvintringsrisiko af disse vanskelige arter. Billedet viser vinterhvede med tæt bestand af agersennep i april.

Fodsyge i vintersæd.
Jo senere såning jo færre rodsygdomsproblemer. Er det et sædskifte med hyppig korndyrkning vil sen såning reducere fodsygeangreb betydeligt. I 2021 er der set mange vintersædsmarker, især rug, med stort tabsgivende lejesæd. Lejesæden er forårsaget af fodsyge. Fodsyge i vintersæd, knækkefodsyge i rug og goldfodsyge i hvede og andre som skarp øjeplet, vil blive mere udbredt med mildere fugtige vintre, som vi ser flere af grundet klima opvarmning. Senere såning virker forebyggende.

Husk at øge udsædsmængden ved senere såning!

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)