Underså dine frivillige efterafgrøder

IMG 8886
7. april 2021

Efterafgrøder, der sås sammen med dæksæden eller umiddelbart efter har rigtig gode vilkår for at lykkes. Fugt og fremspiringsforhold er ofte langt bedre i april end i maj eller august. Og så vil en tidlig såning betyde, at rodmassen har tid til at udvikle sig og dermed sikre den gode forfrugtsværdi.
Forfrugtsværdien sidder i rodmassen, der omsættes hurtig, mens biomassen over jorden omsættes langsommere og har minimal virkning på den efterfølgende afgrøde, dog afhængig af biomassens kulstof/kvælstof forhold.
Sås efterafgrøden nu, hvor jorden er forberedt, spares omkostningerne til klargøring af efterafgrødens såbed. Og sås afgrøde og efterafgrøde i samme rille, giver det også mulighed for, at marken kan ukrudtstrigles.
Vælg flere arter og så dem sammen, for at få optimal gavn af din efterafgrøde i forhold til virkning på jordstruktur og jordfrugtbarhed. Efterafgrøder er det, der sikrer os, at vi økologer bliver ved med at leve på lang sigt.

Flere firmaer har allerede lavet frivillige efterafgrøde blandinger til undersåning:

Firma

Blanding

Indhold

Udsæd pr. ha

DSV

Undersåning

Alm. rajgræs, hvidkløver, lucerne, cikorie, kællingetand, bibernelle

6-8 kg.

DLF

ØkoMax

Alm. rajgræs, jordkløver, humlesneglebælg, hvidkløver

10-14 kg.

KP-frø

CN-forår

Alm. rajgræs, hvidkløver, cikorie, lucerne, sæddodder

8 kg.

Alle

Aulum øko afgræsning

Alm. rajgræs, hvidkløver, timothe, engsvingel, cikorie

8-10 kg.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)