Udnyt vejret til ukrudtsbekæmpelse

Stubharvning 2
8. marts 2021

Foråret er ved at være over os, og markerne er ved at være farbare mange steder. Samtidig giver det vejr, vi ser lige nu, ideelle forhold til at bekæmpe rodukrudt. Høj sol, vind og nattefrost er helt ideelt til at udtørre kvikrødder og andet ukrudt, der måtte være i marken, og samtidig kan frosten sprænge kvikrødder, så der kan opnås en meget høj effekt.

Det ideelle redskab til opgaven er en almindelig stubharve med fuld gennemskæring, gerne med fjedretænder og uden pakvalse, så jorden efterlades løs med plantematerialet på toppen, så frosten kan bide i jord og plantedele. Behandlingen afsluttes med en god pløjning op til såning, ukrudt der eventuelt skulle have overlevet behandlingen vil være svækket så meget, at det får svært ved at komme igen fra bunden af plovfuren.

Har man overvintrende efterafgrøder, så er det også ved at være tid til at få stoppet væksten i dem, så der er fugt i jorden til den kommende afgrøde.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)