Tørstof i ensilage kan snyde

Ovn2
13. januar 2021

Tørstofprocenten i ensilage kan variere noget hen over vinteren. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at du ikke bliver ”snydt”. Den analyse, der udtages et eller flere steder i stakken, kan godt være lidt forskellig fra virkeligheden hen over vinteren.

Nogle gange opleves det, at det ikke går helt som forventet. Foderoptagelsen kan godt afvige fra det forventede. Både i op- og nedadgående retning. Er tørstofprocenten lavere end først analyseret, bør køerne æde mere end forventet. Er tørstofprocenten lavere og køerne æder det forventede, får de en mindre tørstofoptagelse end forventet og dermed også mindre energi. Det kan derfor være forklaringen på en lidt for lav ydelse.

Modsat ved højere tørstof, kan der være tale om en for høj foderoptagelse og dermed en for lav energiudnyttelse. Vurder derfor med mellemrum om den analyserede tørstofprocent svarer til virkeligheden.

Hvis du er i tvivl, kan der laves tørstofanalyse på relativ kort tid.

Der er flere muligheder at tjekke tørstofprocenten på:

-Mikroovn sammen med et glas vand.
-Almindelig ovn ved max 80 grader

Begge indtil vægten er konstant. Det kræver en vægt, der er nogenlunde præcis.

Har du ikke selv mod på at gøre det, hjælper vi gerne.
Vi har et lille laboratorium, hvor vi kan tørre ved konstant og nøjagtig temperatur. Det kan som regel klares indenfor et døgn. Ellers sendes prøven til Eurofins.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)