Tiltræk bestøvere til dine blomstrende afgrøder

Vildtstriber Co (2)
18. februar 2021

Tiden for planlægning af forårssæsonen er over os og som dagslængden stiger, kribler det efterhånden i fingrene for at komme i marken. Foruden overvejelser om hvilke afgrøder, der skal sås og det rette sortsvalg, er det også nu, at man kan gøre sig overvejelser om, hvorvidt der skal gøres en indsats for natur og vildt på ejendommen i form af blomsterstriber og andre mulige tiltag. Værdien af en velplanlagt naturpleje kan udmønte sig på flere områder, dels som en større naturværdi, der kan være en fryd for øjet eller højne jagtværdien i agerlandet, men det kan også give en let overset økonomisk gevinst.

Flere af vores afgrøder, som raps og hestebønner, kvitterer nemlig med et højere udbytte, hvis der er insekter, der sikrer bestøvning, og nogle afgrøder, som hvidkløver til frø, er helt afhængige af at blive bestøvet. Derfor vil der kunne hentes en gevinst ved at lave tiltag, der sikrer levesteder og føde til vilde insekter. Naturtiltagene kan samtidig placeres på ukurante dele af marken, så man kan udnytte maskinerne mere effektivt ved ikke at skulle bruge tid på trælse hjørner og kiler, der alligevel ikke giver fuldt udbytte.

Du må frit placere vildt- og naturtiltag på din landbrugsjord, så længe tiltaget overholder 10x10x10 reglen. Tiltaget må ikke overstige en bredde på 10 meter. Anlægger du flere tiltag på samme mark, skal afstanden imellem dem være minimum 10 meter, og tiltagene må samlet ikke overstige 10 procent af markens areal. Så længe tiltagene overholder denne regel, skal de ikke tegnes ud af marken, når vi indberetter fællesskemaet. Naturtiltagene har dog ikke kvælstofkvote, så dette skal modregnes, oplys derfor din rådgiver om det planlagte område, så det kan skrives fra i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet. Husk også at bruge økologiske frø.

Der er mange mulige tiltag, man kan gøre på marken. Det mest udbredte for tiden er nok blomsterstriber, men der er mange muligheder, og det enkelte tiltag skal vælges og placeres rigtigt for at opnå effekt. Kontakt derfor din rådgiver, hvis du ønsker vejledning til at vælge og placere det rigtige tiltag.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder
- Frøavl
- Produktionsøkonomi
- Vildt- og jagtpleje

Luk (Esc)