Sådan skal du strigle dine vårafgrøder

Lupin (1)
15. april 2021

Blindstrigling af lupiner
Strigling af lupiner skal gøres med forsigtighed. Lupiner er mere følsomme end ærter og hestebønner, fordi lupiner i modsætning til de andre sås mere øverligt, og den skyder kimbladene op. Indtil kimplanten er godt rodfæstet kan den nemt rives løs, og det tåler den ikke. Så blindstrigling skal foretages på det tidlige tidspunkt som vist på billedet. Bemærk ukrudtet – her de tidligt spirende storke- og hejrenæb. Strigling indtil kimbladstadiet skal udføres med stor agtpågivenhed med betydelig risiko for skader på lupiner.

Til gengæld tåler lupiner en hårdere strigling på kimbladstadie og tåler bedre lidt tildækning. Det gør vårhvede dog ikke!

Kornstrigling
Blindstrigling er det mest skånsomme. Der skal helst strigles, inden kornet er brudt frem. Havre er set mere følsom for kørsel inden fremspiring.

Strigling på 1. bladstadiet frarådes normalt, da det forudsætter langsom kørsel. Er det den vanskelige agersennep, man går efter, er det dog nødvendigt at køre ofte med 5–7 dages mellemrum. I tørt vejr er set gode resultater. I fugtigt vejrlig frarådes det.

På senere stadier kan hastigheden hæves, så ukrudtsdækningen og afgrødeskaden øges. Flere landmænd har meldt, at de synes de nyere strigletyper med fjederbelastning på hver tand er mere skånsomme til kornstrigling.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)