Sådan kan afgrødeblandinger håndteres

Afgrødeblanding
28. april 2021

Arts- og sortsblandinger kan være en rigtig god idé at bruge i marken, da man kan kombinere de gode egenskaber fra de forskellige indhold i blandingen. Et spørgsmål der dog nogle gange rejser sig er, hvordan man håndterer selve blandingen, når man for det meste får leveret de enkelte dele hver for sig.

En måde at håndtere det, kan være ved at bruge en af de gamle vogne og anskaffe sig en snegl til denne, derefter kan man skiftevis fylde en sæk med eksempelvis byg og ært i og skovle lidt rundt. Udsæden bliver derefter blandet, når man tipper vognen og snegler det over i såmaskinen. Samtidig slipper man for at have storsække hængende højt oppe i luften over såmaskinen til risiko for både mandskab og materiel, men i stedet læsse dem i ro på plant gulv hjemme i laden.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)