Sådan er de nuværende brancheanbefalinger for strøhalm

Halm På Vogn
9. marts 2021

Nu er jeg flere gang blevet spurgt ind til reglerne for brug af halm, så jeg vil lige præcisere dem her:

Overordnet er reglerne udstukket gennem brancheanbefalingerne, som bl.a. er defineret af mejerier, slagterier og grovvareselskaber.

Reglerne er forskellige alt efter om du er kvæg- eller svineproducent.

Kvægproducenter:

For kvægfolk gælder det, at alt foderhalm, der anvendes, skal være af økologisk oprindelse. Strøhalm må stadig have konventionel oprindelse, men det forventes, at der vil være 50 pct. økologisk krav fra 1/1-2023.

Svineproducenter:

For svineholdere gælder det også, at alt strøhalm skal være økologisk. Mht. strøhalm, så gælder der 50 pct.-krav fra høsten 2021. Dette skal tolkes sådan, at man skal kunne dokumentere oprindelsen af og status af halmen fra omtrentligt 1/8-2021. Høsten er ikke defineret med et tidspunkt i brancheanbefalingen.

Øvrige producenter:

For fåre-, gede- eller fjerkræproducenter er der endnu ikke udstukket regler mht. halm, og derfor er der endnu ikke særlige krav til disse producenter.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)