Pas på dyreungerne ved skårlægning

Græs Kvalitet
27. maj 2021

Tiden for første slæt nærmer sig og mange vil nok køre, så snart vejret tillader det igen. Samtidig er der på nuværende tidspunkt født mange rålam og harekillinger, og råen og haren ynder at lægge de små i græsmarkerne, særligt i marker, der støder op til naturområder som skove, krat og hegn. Hvert år går der desværre mange lam og harekillinger til i forbindelse med skårlægningen, og det kan aldrig helt undgås, men en lille indsats kan redde mange lam.

Du kan sætte pinde med sække op dagen inden skårlægning, brug gerne træpinde og papirposer, så sker der ingen skade, hvis du skulle glemme at få én ind, før skårlæggeren kommer. Gå en tur med hunden i marken inden skårlægning eller kontakt eventuelt lokale jægere eller jagtforeningen, de er som regel meget villige til at hjælpe. Begynd med skårlægningen i midten af marken og arbejd derefter mod kanten, på den måde presses vildtet ud af marken i stedet for, at de trykker sig.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder
- Frøavl
- Produktionsøkonomi
- Vildt- og jagtpleje

Luk (Esc)