Ordentlig forberedelse kan gøre afgræsningssæsonen bedre end sidste år

Ko På Mark Til Afgræsningsblog
6. januar 2021

Vi glæder os alle sammen til, at det bliver forår, men for de fleste er der nok stadig meget planlægningsarbejde tilbage. Den kommende afgræsningssæson skal helst være endnu bedre end den forgangne, og det skal den gerne være hvert år, derfor er planlægning, forberedelse og opsamling på baggrund af de erfaringer, du har gjort dig, MEGET vigtig.

Hegn og strømgiver skal være velfungerende og nemt at arbejde med, det skal være en fornøjelse at arbejde med; så det skal lige kigges igennem og repareres, og måske skal der investeres i nye stolper og pæle, ja måske skal der også et nyt og lettere/bedre system til?

Vand skal kreaturerne have adgang til hele tiden, og de skal ikke gå langt efter det. Derfor kan det være en god idé at investere i et flytbart kar, som fyldes fra en let og flytbar pelslange el.lign. En gammel 10 m3 gyllevogn vogn med drikkekar på siderne kan gøre lige så god gavn.

Afgræsningen skal planlægges

Afgræsning bør være skiftefoldsafgræsning, hvor der går mindst ti, gerne femten dage mellem dyrene er tilbage på den samme fold. Det giver meget større ædelyst med ”nyt” græs, græsset vokser langt bedre, fordi det har større bladareal og dybere rødder OG der indbygges mere kulstof og frodighed i jorden med mere vækst og længere rødder.

Et skridt længere er at lave holistisk afgræsning. Her starter du med at have ca. 25 folde/underopdelinger, så der i starten går 25 dage mellem afgræsningerne, dvs., der kommer til at stå et lille slæt til kreaturerne at afgræsse. Kreaturerne skal så hurtigt over det og æde ca 60-70 pct. og nedtrampe resten, så der hele tiden er en velfungerende ”solfanger”, og der indbygges masser af kulstof og frugtbarhed i jorden. Forsøg lavet i USA har vist, at mælke- og kødproduktion kan blive netto CO2e-neutral eller positiv med denne afgræsningsform.

Skiftefolds- og holistisk afgræsning kræver planlægning, der skal regnes på hvor stort et foderbehov dyrene har, samt hvor stort et areal, der skal hegnes til hver dag og hver afgræsningsrunde. Desuden skal rækkefølge for afgræsning bestemmes, og de praktiske ting om vanding og flytning skal tænkes igennem. Det hele skal ned på papir, så du husker det og kan forholde dig til det, også i august hvor der jo er sket en masse derude på marken siden start. Det er også vigtigt at få det på papir af hensyn til at gemme erfaringerne til efterfølgende sæson(er).

Hvis du gerne vil have en snak om eller hjælp til at få planlagt din afgræsning for 2021, så ring eller skriv.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)