Nye regler for sædskifte og gødskning hos økologer fra 1. januar og fra 1. august 2022

Figur Blog Uge 40
6. oktober 2021

I ovenstående figur ses et overblik over ændringer i sædskifte- og gødningsregler for økologiske landbrug. Der sker nogle ændringer fra både 1. januar 2022 og fra 1. august 2022. Det er vigtigt at forberede markplan og gødningsplanen på disse ændringer.

De statslige regler for max udnyttet N og total N pr. ha. ændres ikke. Dette vises øverst i figuren.

Sædskiftekrav i EU-reglerne og dermed statsreglerne

Fra 1. januar 2022 skal der være mindst 20 % kvælstoffikserende hovedafgrøder i omdriftsarealet. Det kan være:

 • Bælgplanter i renbestand, f.eks. markært, hestebønne, hvidkløver til frø osv.
 • Bælgsæd i blanding med korn, hvor bælgsæden udgør mindst 50 % af frøene i blandingen
 • Kløvergræs, hvor kløveren udgør mindst 15 % af frøvægten i blandingen

Der skal desuden være mindst 50 % kulstoflagrende afgrøder i det samlede areal. Det kan være

 • Græs og kløvergræsblandinger, både permanente og i omdrift.
 • Efterafgrøder, udlæg af græs og kløvergræsblandinger.
 • Energiafgrøder, skovkulturer, frugttræer og -buske med bunddække af græs.

Ikke-økologisk gødning – dokumentationskrav i EU-reglerne

Fra 1. januar 2022 skal du årligt udfylde en erklæring om behov for ikke-økologisk gødning. Heri redegøres for hvorfor det er nødvendigt at bruge ikke-økologisk gødning.

Fra. 1. januar 2022 må du ikke afsætte din egen økologiske gødning og erstatte med tilsvarende ikke-økologiske gødning. Der vil dog være en række undtagelse for dette, f.eks.:

 • Hvis din egen gødnings næringsstofsammensætning er for skæv ift. planternes behov
 • Forebyggelse af parasittryk på afgræsningsmarker.
 • Hvis du samarbejder med et biogasanlæg.

Hvis du gør brug af disse undtagelser, skal det fremgå af din erklæring om behov for ikke-økologisk gødning.

Brancheanbefalingerne stiller nye krav til gødningslofter

Fra 1. august 2022 ændres brancheanbefalingerne for kvæg- og svinebranchen. Det vil i praksis gælde for alt foderproduktion, der leveres til økologiske kvæg og svinebrug, og dermed indirekte også til foderstofvirksomhederne. Fra 1.8.2022 ændres gødningsloftet til:

 • 43 kg udnyttet N i ikke-økologisk husdyrgødning, mod 54 kg i dag, pr. ha. harmoniareal.
 • 65 kg ikke-økologisk husdyrgødning, når mindst 22 kg heraf er afgasset, pr. ha.
 • Op til 65 eller 107 kg udnyttet N i alt, hvor mængden af N, der ligger over 65 kg pr. ha. kan være økologisk husdyrgødning og ikke-økologisk N fra andre produkter i bilag 1 end husdyrgødning.
 • Økologisk husdyrgødning eller plantebiomasse, der afsættes til biogasanlæg, kan altid tages tilbage i samme N-mængde og anvendes uden om ovennævnte lofter for ikke-økologisk N i husdyrgødning

Der vil i løbet af efteråret komme flere afklaringer af forskellige praktiske spørgsmål til disse regler, og derfor følger vi op på det og skriver om det på Rådgiverbloggen igen, når det er relevant. Kontakt din rådgiver, hvis du har spørgsmål til de nye regler.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)