Nye regler for Register for Gødningsregnskab

Gødningsregister
12. januar 2021

Hvis du ikke tidligere har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab, kan det være, at du nu skal tilmeldes. Du får et brev fra Landbrugsstyrelsen, hvis du skal tilmeldes registeret.

De nye regler gælder fra planperioden 2020/2021. De nye tilmeldingskriterier vedrører størrelsen på virksomhedens areal med afgrøder med en kvælstofnorm eller en fosfornorm og omfanget af brug af husdyrgødning og anden organisk gødning.

Bliver din virksomhed tilmeldt gødningsregistret betyder det, at du fra og med planperioden 2020/2021:

-Skal indberette gødningsplanlægning og gødningsregnskab
- Kan modtage husdyrgødning fra andre virksomheder i Register for Gødningsregnskab

Planperioden 2020/2021 løber fra 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Pligt til at være tilmeldt

  • Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 1.000 kg. kvælstof pr. år.
  • Virksomhedens samlede husdyrbesætning producerer gødning, eller virksomheden modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse eller anden organisk gødning, der har et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg. kvælstof pr. hektar areal med afgrøder, som er omfattet af en kvælstofnorm en fosfornorm.
  • Virksomheden disponerer over et areal med afgrøder på 10 ha. eller derover, som er omfattet af en kvælstofnorm på mere end 0 kg. kvælstof eller en fosfornorm på mere end 0 kg. fosfor.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)