Nye regler for mærkning og registrering af husdyr

IMG 20170918 101226
7. juni 2021

Den 21. april 2021 trådte EU’s nye Dyresundhedslov i kraft. Den nye Dyresundhedslov indeholder bl.a. krav til mærkning og registrering af dyr. Som følge af loven er den danske CHR-bekendtgørelse om mærkning og registrering af dyr ændret. Det kan have betydning for dit dyrehold, og derfor har Fødevarestyrelsen beskrevet en række nye eller ændrede krav nedenfor.

Nedenfor kan du læse, hvad der er nyt for den enkelte dyreart

Kvæg

 • Det elektroniske øremærke kan erstattes af en chip eller en vombolus.
 • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
 • Fristen for registrering i CHR af fødsler for kalve i besætninger med forlænget mærkningsfrist er 7 dage efter, at dyret er mærket.

Svin

 • Alle svin skal være mærket senest 9 måneder efter fødslen.
 • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka, skal ikke mærkes, men flytningen skal, som hidtil, indberettes til CHR.
 • Der kan benyttes reservemærker (håndskrevet CHR-nr.) i stedet for erstatningsmærker, hvis dyret ikke eksporteres.
 • Erstatningsmærker og reservemærker skal være isat senest 7 dage efter, at det oprindelige mærke er tabt.


Får og geder

Der er kun få ændringer for får og geder.
Følgende ændringer gør sig gældende:

 • Alle får og geder skal være mærket senest 9 måneder efter fødslen.
 • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka, skal ikke mærkes, men flytningen skal, som hidtil, indberettes til CHR.
 • Det ene øremærke kan erstattes af et kodemærke, et elektronisk øremærke, en chip eller en vombolus.
 • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
 • Fristen for registrering i besætningsregistret af fødsler for lam og kid er 7 dage efter, at dyret er mærket.
 • Der skal ikke længere noteres det samlede antal dyr i besætningsregistret.
 • Sundhedsdokumenter skal opbevares i 3 år efter udskrift.

Hvis du har heste

Hvis du holder heste, skal du lade dig registrere i CHR. Den, der ejer en ejendom eller et areal, hvor der holdes heste, skal lade stedet registrere i CHR. Det gælder, uanset om du selv ejer hestene eller ej. Kravet gælder for alle steder, hvor der holdes heste, uanset hvor mange heste, der er på stedet, og hvor længe de opholder sig der. Registrering kan ske på landbrugsindberetning.dk.
Du skal opdatere de oplysninger, der er registreret om dig og dit sted med heste i CHR, minimum én gang årligt.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Generelt om mærkning

 • Kvæg, svin, får og geder skal være mærket med godkendte øremærker. Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være registreret.
 • Kvæg, svin, får og geder skal være øremærket
 • Alle kvæg, svin (også vildsvin), får og geder i Danmark skal være mærket med øremærker og registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register – i daglig tale "CHR".
 • Selv om du kun har ét dyr, skal det stadig være øremærket. Dog gælder der særlige regler for mærkning af svin.
 • Kvæg skal bære et elektronisk øremærke i venstre øre og et almindeligt øremærke i højre øre.
 • Svin, får og geder behøver ikke have et elektronisk mærke.
 • Svin skal som hovedregel mærkes med ét øremærke eller en skinketatovering, inden de forlader besætningen. Kælegrise kan dog mærkes med en chip.
 • Får og geder skal som hovedregel mærkes med to øremærker. Slagtelam, der slagtes i Danmark, inden de er 12 måneder gamle, kan nøjes med ét øremærke.

Indberetning

 • For besætninger af kvæg, får eller geder:
  Indberetning af oplysninger og bestilling af sundhedsdokumenter, øremærker m.v. kan foretages af besætningsejeren selv via programmet DMS Dyreregistrering eller via internetløsningen Webdyr.
 • Registrering af grise i CHR:
  For besætninger af grise kan registrering af flytninger, leveringserklæringer mv. foretages af besætningsejeren selv i CHR, via Svineflyttedatabasen.dk
 • Øremærker til kvæg, får, geder og svin:
  Bestilling af øremærker kan for de fleste fabrikaters vedkommende foretages via landmand.dk

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)