Muldvarpe bør bekæmpes på slætmarker

Muldvarpeskud
28. januar 2021

Muldvarper kan økologisk bekæmpes med fælder.

I marker, hvor der skal tages ensilageslæt kan muldvarpeskud være tabsgivende på grund af jordforurening af ensilagen. Især ældre kløvergræsmarker kan invaderes af muldvarpe, med mange muldskud til følge. Her kan det være formålstjenligt at fortage en bekæmpelse af muldvarpe. I mange andre marker, hvor muldskuddene ikke generer mark eller afgrøde, bør bekæmpelse undlades. Det gælder f.eks græsmarker, der udelukkende bruges til afgræsning, eller en kornmark der skal høstes.

Lidt biologi – muldvarpen lever alene
Muldvarpe lever alene det meste af året. Så en koloni af muldskud er oftest produceret af en enkelt muldvarp. I april–maj mødes hanner og hunner for at parre sig. Efter fire uger fødes et kuld på mellem to og fire unger. Der er kun et kuld om året. Unger bliver tvunget væk fra morens gangsystem efter 15 uger. Ungerne lever ofte på jordoverfladen, indtil de bliver stærke nok til at grave gange i jorden. Muldvarpe lever udelukkende af insekter, leddyr, snegle og regnorme. Muldvarpe søger dybere ned i jorden i tørke og frostperioder. Fiskehejrer, musvåger og ugler jager gerne muldvarpe.

Muldvarpesakse er det mest effektive
Der er et utal af alternative metoder til bekæmpelse af muldvarpe som hvidløg, glasskår i gangene og meget andet. Effekten er oftest udeblevet ved gentagelse. En ny trend er lydskræmmere. Også her vurderes virkningen at være tvivlsom. Brug af udstødningsgasser er ikke tilladt.

Muldvarpefælder er en tidskrævende, men meget effektiv metode. Ofte er det nok at fange nogle ganske få for at få en mærkbar virkning.

Hvordan sættes en muldvarpefælde?

Muldvarpe fanges lettest i de perioder, hvor de aktive tæt på overfladen. De er de i perioden marts til maj.

Muldvarpe har en god lugtesans så brug af handsker, nedgravning af nyindkøbte fælder anbefales.

Det er bedst at placere saksen i fast jord mellem muldskud. Gangen i jorden kan findes med en søger - jernhegnspæl eller lignende. Med en spade graves ned i et firkantet snit, så der akkurat er plads til at placere fælden over gangen. Sørg at fjerne løs jord fra ganghullerne på begge sider. Udløser pladen skal placeres, så udløsningen sker ved let berøring. Hullet dækkes med sort spand eller andet, så der er mørkt i hullet. Fælden tjekkes mindst én gang dagligt. Flyt fælden, når der fanget én. I gange i meget fast jord, eksempelvis gennem en tilkørt markvej, kan fanges flere.

Kan man ikke selv overkomme det, så udlov en klækkelig dusør til én, der har tid.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)