Manganmangel vil snart kunne ses

Mangan Vintersæd I Foråret (1)
10. februar 2021

Når vinteren har lagt sig, og temperaturerne indbyder til plantevækst, skal der være fokus på manganmangel i hhv. vinterafgrøder (inkl. vekselafgrøder) og de kommende etablerede vårafgrøder – byg er mest følsom, men hvede og havre kan også lide af manganmangel.

Bekæmpelse af manganmangel i økologisk planteproduktion kræver ekstra opmærksomhed. Modsat de konventionelle, skal økologiske landbrugere først observere visuel eller målbar manganmangel, før bladgødskning med mangan er lovligt. Det kræver en konsulenterklæring, som ved første øjekast kan virke bekostelig og besværlig at få i hus. Men konsekvenserne af ubehandlet manganmangel vil langt overstige udgifterne til en konsulenterklæring.

Mangan i planten

Mangan har bl.a. en yderst vigtig rolle i plantens fotosyntese, hvorfor der ses en nedgang i fotosynteseaktiviteten ved manganmangel. Netop dét er målbart med en af ØkologiRådgivning Danmarks tre mangantestere, før de visuelle symptomer viser sig og konsekvenserne bliver store. Mangan er et af de næringsstoffer, som ikke er mobilt i planten, hvilket gør, at symptomerne først ses på de yngste blade (afblegning mellem bladribberne), at der muligvis skal behandles flere gange med mangan, og at høje doser ikke har en mereffekt.

Plantetilgængeligt mangan i jorden styres af to parametre:

  • Ilt i jorden: høje niveauer af ilt sænker plantetilgængeligheden af mangan, derfor er sandede og/eller tørre jorde mest udsatte for manganmangel.
  • Jordens reaktionstal: høje reaktionstal sænker ligeledes plantetilgængeligheden af mangan, så pas på med overgødskning med kalk.

Kontakt din planterådgiver og få afklaret bedriftens risiko for manganmangel. Vi kommer gerne ud på bedriften, men det er også muligt at indlevere blade til test på en af vores kontorer – kontakt da din planterådgiver inden indsamling af blade.

Billedet viser manganmangel i vinterhvede i starten af marts 2020.

Kontakt for mere info

Malte Nybo Andersen

Planterådgiver

I 2019 blev jeg færdiguddannet agronom fra Landbohøjskolen med speciale i planteproduktion og miljø. Herefter var jeg ansat i Landbrugsstyrelsen med fokus på regler og lovgivning, hvorfor jeg kender de typiske faldgruber, og sørger for at give landmanden et overskueligt overblik over sæsonens krav. Jeg har stor interesse i at yde rettidig og konkret rådgivning.

Specialer:

- Regler
- Tilskud
- Mikronæringsstoffer
- Jordfrugtbarhed

Luk (Esc)