Kraftige og veludviklede efterafgrøder i det økologiske sædskifte

Efterafgrødegulsennep
10. november 2021

Kraftige og veludviklede efterafgrøder i det økologiske sædskifte = en del af succesen med det økologiske sædskifte

Lige nu står efterafgrøder i fuldt flor mange steder, selvom kalenderen skriver november måned. Nogle efterafgrøder, der er sået ultimo august/primo september, står også forbavsende godt.

Ofte, siger man at kløvergræs er motoren i det økologiske sædskifte, men gode efterafgrøder er også en del af motoren.

En god efterafgrøde begynder med en såning i et godt såbed. Og drejer det sig om efterafgrøder etableret efter høst er tidlig såning en del af succesen. Men, erfaringer viser også, at selv senere såning ud fra devisen bedre sent end aldrig også kan bruges, når det gælder efterafgrøder.

Nedenstående billede viser gul sennep i en mark, hvor der var lidt kvik og strategien var at gennemføre harvninger efter høst hen over efteråret. Planen blev kun gennemført delvis med én harvning. Herefter blev marken pløjet og der blev sået gul sennep den 26. august.

Der er stadig en lille smule kvik, som er meget trykket af efterafgrøden. Det er ret sikkert, at skift i strategien har været en succes, når der tænkes på, at bekæmpelse af kvik med harvninger ikke har været optimal i det våde efterår vi har haft. Derudover kommer der også langt bedre styr på at holde på næringstofferne.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)