Kalve på græs – pas godt på dem

Kalve På Mark
14. april 2021

Når de små kalve skal på græs i de kommende uger, så pas godt på dem. Græs er sundt og godt, men græs alene er ikke nok til de små.

Små kalve skal have tilskudsfoder
Hvis trivsel og tilvækst skal være i top, så skal skiftet fra staldfoder til afgræsning ske gradvist. Derfor skal de yngste kalve have adgang til tilskudsfoder, når de kommer på græs. Tilskudsfoderet skal være det fuldfoder eller ensilage, som de kender fra stalden. Så vænner kalvene sig til gradvist at optage mere og mere frisk græs, og du undgår et knæk i dyrenes foderoptagelse.

Hos 4-6 måneders kalve er proteinforsyningen vigtig. Vær opmærksom på, at frisk græs i det tidlige forår, ikke indeholder så meget protein. Derfor er det en god idé at sikre et godt proteinindhold i tilskudsfoderet. Det kan du gøre i form af 3. eller 4. slæt græs eller med lidt kraftfoder i rationen. På den måde sikrer du en god tilvækst.

Kalve over 6 måneder skal ud på godt græs
Hvis kalvene er vænnet til det, så kan de fra seks måneders alderen leve af græs alene. Her er det vigtigt, at græsset har en god fordøjelighed og et højt proteinindhold. Der hvor det ofte går galt med småkvierne er i efteråret, hvor energiindholdet i græsset falder og græsvæksten ikke er så høj længere.
Men det er ikke tilfældet endnu. Her og nu handler det om at tilbyde de unge kvier noget godt letfordøjeligt græs, med en god kløverandel.

Undgå parasitangreb
Husk at udbinding af førstegangsgræssere skal ske på rene marker, og et foldskifte omkring 1. juli forebygger opformering af løbetarmorm.

God fornøjelse med at få de små på græs

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Luk (Esc)