Husk at øge udsædsmængden ved sen såning af vintersæd

Såning Hestebønne Co (3)
21. oktober 2021

Udsædsmængden i vintersæd skal øges med 30 % i forhold til sidst i september, når såningen udsættes til sidste halvdel af oktober. Ved såning i november vælges vekselhvede.

Med udsigt til en del nedbør i de kommende dage, går der noget tid inden den sidste vintersæd kan komme i jorden. Ved såning efter 20.oktober er det kun relevant at så en linjesort af vinterrug eller hvede. For de øvrige vintersædsarter bliver risikoen for udvintring ved sen såning for stor. Det er vigtigt at øge udsædsmængden ved sen såning, fordi planterne busker sig mindre jo længere hen på efteråret såningen udskydes. Når buskningen bliver mindre bliver konkurrencen overfor ukrudt også mindre. Husk at det også ved sen såning er vigtigt at såbedet er i orden. Såning skal ske umiddelbart efter pløjning for at opnå et tilfredsstillende og ensartet fremspiring. Kan der ikke laves et ordentligt såbed, er det bedre at vente med at så til foråret. Hvis vi kommer ind i november inden der kan sås, bør det overvejes i stedet at så vekselhvede. Det er vårhvede sået om efteråret. Udsædsmængden er 450-500 pl/m2. Herunder ses de anbefalede udsædsmængder for såning hhv. sidst i september og sidst i oktober. Såning midt i november er kun relevant for vekselhvede.

Sådato

Hvede

Rug

Vekselhvede

25. september

400 pl/m2

300 pl/m2

-

25. oktober

500 pl/m2

400 pl/m2

-

15. november

-

-

500 pl/m2

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)