Hestebønner skal forkæles for at give et godt udbytte

Hestebønne Bælge (1)
25. februar 2021

Du må ikke spare på udsæden, marken skal være kalket op, og der skal være næring nok, hav specielt fokus på kalium og svovl.

Tilbage i 2014 blev der lavet fire landsforsøg med plantetal fra 30-60 hestebønner/m2. De viste entydigt, at der er sikkert merudbytte for at så ud, så der kommer over 50 planter/m2. Et nyt konventionelt forsøg fra 2020 viser det samme.

Figuren viser med de blå søjler antal planter/m2, mens de røde viser udbytte i hkg/ha. Budskabet er klart, vi skal gå efter over 50 planter/m2. Brug evt. nedenstående tabel til at finde ud af hvor mange kg., der skal sås.

Hestebønner skal sås ret tidligt. Det er dog meget vigtigt, at såbedet er i orden, og at bønnerne kommer til at ligge ensartet i 6-8 cm. dybde. Det stiller krav til, at såbedet er harvet op, så det kan tørre tilpas, og at du ikke kører for stærkt, ca. 5 km/t.

Hestebønner er følsomme over for lave reaktionstal, du skal altså ikke så dem uden at have relativt nye jordbundsanalyser, og uden at have kalket, hvis der trænger til det.

Bælgsæd, og naturligvis også hestebønner, har brug for kalium og svovl for at kunne gro og sætte bælge på optimal vis. Det kan gøres med patenkali, hvis du har friske jordbundsanalyser, der viser behov. Ellers er vinasse et rigtig godt alternativ; hvis det bliver blandet med kalk, er det nemmere at sprede, og kalk er godt for bønnerne.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)