Har du styr på hvor tør din jord er?

Udklip (2)
28. april 2021

På de grovsandede jorder nærmer vi os hastigt et vandunderskud på 30 mm, og flere steder er man også i gang med at vande. Fordampningen er pt. nok 2,5 til 3,0 mm pr. dag.

En grovsandet jord (JB1) kan holde på 1,2 mm plantetilgængeligt vand pr. cm. roddybde. Hvis man går ud fra en roddybde på 50 cm., vil der derfor kunne rummes maks. 60 mm til planterne.

Man skal dog huske, at de første mm er meget lettere for planten at trække ud af jorden end de sidste, og derfor vander man gerne, når ca. halvdelen af vandet er brugt: heraf de magiske 30 mm.

Er roddybden mindre end 50 cm., vil den tilgængelige vandmængde være tilsvarende mindre. Altså:

Grundlaget for optimal udnyttelse af vandingsanlægget er en ordentlig rodvækst!

Man bør altid føre vandregnskab, men en simpel "håndmetode" i marken, kan give dig en god indikation af vandindholdet i jorden, og du skal kun bruge hænderne og spaden:

  • Hvis jorden nemt kan hænge sammen, men ikke føles våd: der mangler 0,5 mm pr. cm. roddybde.
  • Hvis jorden netop kan hænge sammen: der mangler 1 mm pr. cm. roddybde.
  • Hvis jorden er så tør, at den ikke kan hænge sammen: der mangler 1,5 mm pr. cm. roddybde.
  • Hvis jorden er asketør i 20 cm. roddybde: uoprettelig skade!

I øjeblikket bør man prioritere græs, vinterraps og vinterbyg i nævnte rækkefølge.

Kontakt gerne din rådgiver, hvis du vil have en snak om vanding.

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)