Gode muligheder for tilskud til beplantning

Lavt Hegn
3. september 2021

Naturstyrelsen udbyder en tilskudsordning til plantning af træer og buske i det åbne land. Ordningen hedder Plant for vildtet og der gives tilskud til 39 hjemmehørende arter, tilskuddet dækker 75 procent af indkøbsprisen, hvilket betyder at der kan købes planter meget billigt.

Naturstyrelsen sørger for levering af plantematerialet og garanterer, at materialet er af en god kvalitet. Der bliver leveret planter to gange årligt til forårs- eller efterårsplantning, ansøgningsfristen for forårsplantning er 31. oktober og fristen til efterårsplantning 2022 er 30. april. Ordningen er særligt relevant til mindre beplantninger, da man ønsker at give tilskud til så mange projekter som muligt, hvorfor der kan komme begrænsning på plantetallet der gives tilskud til, hvis der kommer mange ansøgninger.

Udover ordningen findes der også to mere specifikke ordninger Plant for hasselmusen og Plant for birkemusen, som er begrænset til nogle geografiske områder, men har en støttesats på 90 procent af planteprisen. Desuden kan der søges tilskud til etablering af vandhuller.

Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for beplantning på din ejendom, valg af arter eller indsendelse af ansøgningen, så er du velkommen til at kontakte Mads Juul eller Lisbeth Knudsen.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder
- Frøavl
- Produktionsøkonomi
- Vildt- og jagtpleje

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)