Forår rimer på gylle

Gylle Udk¢Rsel
15. februar 2021

Hvis foråret og lunere vejr er på vej, så begynder udbringningen af gylle inden længe.

Godt gyllevejr er ”kedeligt" vejr. Køligt, klamt og ingen vind er ideelt vejr at køre gylle ud i.

Sortjordsnedfældning giver minimal fordampning af kvælstof, og jo dybere nedfældning jo bedre.

Ammoniaktabet ved nedfældning i græsmarker afhænger meget af, om rillen kan rumme gyllen. Hvis den kan det, så er fordampningen noget mindre end ved slangeudlægning og slæbesko. Det er nemlig overfladen af gyllen, der bestemmer, hvor stort tabet bliver. Slæbesko bryder jordoverfladen og laver en rille, og er derfor bedre end slæbeslanger. Slæbesko sidestilles dog ikke med nedfældning, og kan ikke erstatte nedfældning, hvor der er krav om det.

Biogasgylle kræver ekstra opmærksomhed ved udbringning. Biogylle har et højere pH end rågylle, og det gør, at risikoen for ammoniakfordampning er højere. Derfor skal der være endnu mere opmærksomhed på vejrforholdene, når der bringes biogylle ud. Så biogylle er faktisk allerbedst at nedfælde.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)