Fem tal du skal kende i fremtidens gødnings- og sædskifteregler

20200707 111438
25. februar 2021

Disse fem tal opsummerer fremtidens gødningsregler for økologer, omend de stadig ikke er helt afklaret. Afsættet er Landbrug & Fødevarers og Økologisk Landsforenings forslag fra 2019 til ny praksis for brug af ikke-økologisk gødning samt krav til kulstofbinding i sædskiftet. Det har endnu ikke været muligt at få især begrænsningerne for ikke-økologisk gødning ind i statsreglerne, og hvis det viser sig fortsat ikke at være muligt, arbejdes der på at få dem til at gælde via brancheanbefalingerne. Forventningen er, at de skal gælde fra gødningsåret 2022-23, som begynder 1. august 2022, dvs. til høståret 2023.

Hvis brancheanbefalingerne fra mejeri- og slagterisektoren skal indeholde gødningsreglerne, bliver det - ud over husdyrproducenterne - i praksis næsten alle planteavls-økologer, der skal opfylde dem, da kravene opfyldes med tro- og love-erklæring til foderstofforretningerne, hvis man sælger foder til dem.

Samtidig indføres der nogle sædskiftekrav, og disse forventes faktisk indført under statsreglerne (Ø-mærket), men den endelige udformning kendes ikke pt. Men til at starte med skal vi vænne os til disse fem tal: 107 – 20 – 43 – 65 – 50. Her er et overblik over de regler, som organisationerne arbejder for og forventer at få indført fra 2023:

Der må tilføres i maksimalt 107 kg udnyttet N pr. ha. i gennemsnit af harmoniarealerne.

Statsregler

For bedrifter, der skal indsende gødningsregnskab (>10 ha.) skal der være mindst 20 % kvælstoffikserende hovedafgrøder i omdriftsarealet (som gennemsnit over flere år).

Statsregler

Der må maksimalt anvendes ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 43 kg udnyttet N pr. ha. harmoniareal.

Statsregler eller brancheanbefalinger

Der kan anvendes op til 65 kg udnyttet N pr. ha. harmoniareal fra ikke-økologisk afgasset husdyrgødning. Heraf må de 43 være fra ikke-afgasset husgødning.

Statsregler eller brancheanbefalinger

Der skal være mindst 50 % kulstofopbyggende afgrøder i omdriftsarealet, dvs. arealer, hvor der dyrkes flerårige afgrøder som kløvergræs, lucerne og frøgræs, og/eller arealer med efterafgrøder/mellemafgrøder.

Statsregler

Har du spørgsmål til hvordan din bedrift passer til disse fremtidige krav, er du velkommen til at kontakte en af rådgiverne i ØkologiRådgivning Danmark.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)