Ændret bytteforhold

Køer På Stald
9. december 2021

Mælkeprisen har fået et tiltrængt løft. Giver det anledning til ændret strategi for tildeling af kraftfoder og korn? Ikke nødvendigvis.

Korn og kraftfoder er dyrt. Det er vist ikke gået nogens næse forbi. Men giver det anledning til at fodre mindre tilskudsfoder. Køer er som bekendt drøvtyggere, og skal derfor fodres som drøvtyggere. En stor andel godt grovfoder kan ikke erstattes af tilskudsfoder.

Afregningsprisen på mælk er steget en del og skal der så ændres strategi med øget foderniveau? Ofte ses der ikke den store respons ved at tildele mere kraftfoder. Det kan skyldes at koens potentiale allerede er udnyttet i den pågældende besætning eller at der er forholdsvis mange senlakterende køer. Køer der har malket i mere end 6 mdr. er meget svære at påvirke ydelsen på. Derimod er det lettere først i laktationen. Men der skal altid ses på den samlede ration. Kan rationen ikke afstemmes med mere tilskudsfoder, skal man lade være. Der skal være den tilstrækkelige struktur i rationen, ellers risikerer man, at det giver bagslag, med lave fedtprocenter og fordøjelsesproblemer. Derudover er det selvfølgelig også økologireglerne at tage hensyn til. Minimum 50 % grovfoder de første 3 mdr. og 60% resten af laktationen.

Husk koen er en drøvtygger.

Kontakt din kvægrådgiver i ØkologiRådgivning Danmark, for at finde den rette løsning for dig og din bedrift.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)