Slæbeslanger skal slæbe

Gylle Udk¢Rsel
27. oktober 2020

Den økologiske kvælstofkvote er fra indeværende planperiode forhøjet en smule for at kompensere for det højere udnyttelseskrav, der er trådt i kraft. Der er naturligvis fortsat god grund til at udnytte gyllen bedst muligt.

Ved udbringning af gylle med slæbeslanger sker det ofte, at slangebommen er hævet lidt for højt. Ofte ønsker man at begrænse sliddet på slangerne og risikoen for, at bommen rammer jorden på kuperede arealer. Dette problem er nok kun blevet større, idet slangebommene er vokset i bredde over de seneste 30-40 år.

Når man hæver bommen så meget, så risikerer man ofte, at slangerne har udløb 20 til 30 cm. over jordoverfladen.

På Aarhus Universitet har man lavet en række nye undersøgelser, der viser, at ammoniaktabet fra den udbragte gylle kan reduceres markant, hvis slangebommen sænkes, så slangerne slæber på jordoverfladen.

Sænkningen reducerer gyllens faldhøjde og derved overfladearealet af den udbragte gylle, fordi gyllen plasker mindre ud til siderne.

I tabellen nedenfor ses en forskel i ammoniaktab på 7 kg. ammoniak, blot ved at sænke bommen fra 20 cm. over jorden til at slangerne slæber. Dette ammoniaktab vil selvfølgelig variere kraftigt, alt efter sammensætningen af gyllen. Det interessante er imidlertid, at det kræver en meget begrænset indsats at hæve udnyttelsen af gyllen på denne måde.

Afstand mellem slange og jordoverfladeUdbragt mængde ammoniumkvælstof.Ammoniaktab i pct. af udbragt NH4-NAmmoniaktab, kg. N pr. ha.N tilgængelig for afgrøden, kg. pr. ha.Udbytteeffekt, kg. kerne pr. ha.
Kg. pr. ha.
20 cm.120212595
0 cm.1201518102
Forskel6-77ca. 100
Kilde: SEGES og Aarhus Universitet

Kontakt for mere info

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)