Opfølgning fra forsøg med hvid lupin - nåede de at blive modne?

Hvidlupin
18. november 2020

Hvid lupin af sorten Frieda, som er en tysk sort, var med i forsøg her i Danmark i år. ØkologiRådgivning Danmark prøvede at følge dens vej mod høst i nogle høstparceller, som var anlagt forskellige steder i landet.

Hvordan gik det så? Parcellerne som ligger ved Hjerm i Nordvestjylland blev høstet den 7. oktober. Og parcellerne beliggende ved Gylling i Østjylland blev høstet den 6. oktober.

Udbyttet blev ca. 4 tons pr. ha. ved Hjerm med meget høj vandprocent på 46.

Udbyttet blev ca. 6 tons pr. ha. ved Gylling med vandprocent på 24.

Udbytterne må siges at være gode, men høsten er sen og vandprocenten er meget høj i det ene forsøg ved Hjerm.

Er det så overhovedet realistisk at satse på sorter af den hvide lupin? Høsten falder sent, og i dårlige høstår er der stor risiko for, at lupinerne vil gå til grunde på marken. En mulighed er at skårlægge, så høsten kan fremskyndes til september.

I 2021 vil der efter al sandsynlighed blive taget flere sorter af hvid lupin end Frieda ind i opformering.

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Luk (Esc)