Halmpiller kan måske afhjælpe indendørs flueplage

Halmpiller
18. juni 2020

På det seneste er der kommet halmpiller på markedet. Det har vist sig at være godt til strøelse og reducerer samtidig flueplagen.

Fluer er for mange en plage, man ikke slipper af med før til efteråret, men der er nogen, der er begyndt at bruge halmpiller til strøelse. Det suger meget godt fugten, og er derfor velegnet til strøelse i sengebåse og ved kalve i dybstrøelse. For sin skyld også i sygebokse, kælvningsbokse og andre steder, hvor der normalt bruges halm. Under presningen til piller bliver halmen varmet op, og derfor dræbes nogen af de bakterier, der måtte være i halmen.

Når halmpiller bruges i bokse med dybstrøelse, bliver det meget kompakt og holder boksene rene og tørre i længere tid. Samtidig ser det ud til at fluerne ikke i samme grad trives og opformeres i bokse strøet med halmpiller. Det er den erfaring flere landmænd har gjort sig over det seneste halve års tid.

Så er det selvfølgelig prisen på halmpillerne. Er det interessant eller er det bare for dyrt? Der er set priser på omkring 1,20 kr./kg. Det er selvfølgelig en del i forhold til almindelig halm, men det suger tilsyneladende bedre og dermed mindre forbrug. Hvor meget mindre, er det for tidligt at sige noget konkret om.

De landmænd, jeg har snakket med, er overbeviste om, at flueplagen er meget mindre, og at det skyldes, at det bliver meget kompakt.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)