Dine marker kan testes for ærterodråd

Ærterodråd
25. november 2020

Mange er gennem årene løbet ind i ærterodråd i ærter, og tør derfor ikke så ærter. Der kan testes for denne svamp i en udtaget jordprøve. Det kan være god idé i marker, hvor man har mistanke eller på marker hvor tidligere historik ikke kendes sikkert nok.

Ærterodråd (Aphanomyces eutheiches) angriber ikke hestebønne. Men i denne kompleks af rodbrandsvampe, som dårligt kan skelnes fra hinanden på marksymptomer, findes også Phytohthora pisi, som angriber både ært og hestebønne. Begge kan findes med testen som en dyrkningstest i drivhus med ærter. Jordprøven udtages med jordspyd med stik i pløjelaget med mindst 30 – 40 delprøver pr. 5 ha. Prøven blandes og 1 liter sendes til et svensk laboratorium. Agro Plantarum, Kärrarpsvägen 410, S-265 90 Åstorp. Det koster ca. 1200 svenske kroner for ærterodråd og ca. 1600 svenske kroner for test for begge svampe. Kontakt gerne din planterådgiver, hvis du er interesseret.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)