Rodukrudt: Kun kvik kan bekæmpes i efteråret

Ukrudt På Mark
28. september 2017

Fra midt i september begynder væksten hos nogle af de problematiske arter af rodukrudt at gå i stå, og der er ikke længere effekt af en bekæmpelse.

Væksten stopper om efteråret i arter som tidsel, skræppe, følfod og agersvinemælk. Især kan bekæmpelse af agersvinemælk om efteråret med sønderdeling af rodskuddene betyde en opformering, som gør problemet værre. Derfor skal bekæmpelsen, hvis der er problemer med disse arter, vente til foråret, når de genoptager væksten.

Kvik fortsætter væksten og kan derfor bekæmpes over en længere periode i efteråret. En indsats nu skal ske ved at udsulte kvikken med skrælpløjning, der efterfølges af harvninger hver gang kvikken har 3-4 blade. Udtørring af kvik med kvik-up harve eller lignende, har kun effekt, hvis behandlingen kan foretages forud for en periode med frost eller i en tør periode i marts/april.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)