Meldrøjer i rug

Meldrøjer I Rug
26. august 2017

Meldrøjer er meget giftig i foderet.

Ind imellem ser vi partier af korn, der er forurenede med meldrøjer. Meldrøjer er meget giftig og giver store problemer hos husdyrene. Meldrøjer udvikler under visse omstændigheder et toksin, og nogle sorter er mere modtagelige end andre. Når det kommer til fodring af vores husdyr, skal man være meget opmærksom på, om der er meldrøjer i større eller mindre mængder.

Symptomer er:

  • Utrivelighed, nedsat tilvækst, strittende hårlag
  • Nedsat mælkeproduktion
  • Fødselsbesvær (især heste)
  • Forhøjet kropstemperatur
  • Forhøjet spytproduktion
  • Forhøjet respiration
  • Lammelser
  • Hævede kodeled
  • Koldbrand
  • Og i særligt grove tilfælde: tab af klove og haleled

Forholdsregler, hvis du konstaterer meldrøjer i rug:

Undlad at fodre med forurenet korn. Det er måske nemmere sagt end gjort. Hvis der er meldrøjer i kornet, bør der foretages en opgørelse af mængden af meldrøjer. Der er grænseværdier herfor, som er fastsat via lovgivning.

Grænseværdien er 1.000 ppm = 1 mg/kg, hvilket svarer til 0,1 %

Lovgivning er et, noget andet er, hvad du bør acceptere, når du indkøber korn. De gængse anbefalinger er, at man ikke bør fodre med korn, der indeholder mere end 500 ppm, hvilket er 0,05 %. Opgivelsen er på vægtbasis. Som tommelfingerregel svarer det til 7-18 stk. meldrøjer pr. kg. korn.

Accepter ikke korn med meldrøjer uden angivelse af garanteret indhold – det kan koste dig dyrt.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)