Få dine marker afvandet og klar til dyrkning i foråret

Traktor På Mark
31. oktober 2017

Mange landbrugsarealer er oversvømmet med søer og /eller meget vandmættet jord.

Her sidst på efteråret kan du med fordel lave en plan for arbejdet med at rense grøfter, drænbrønde og spule dræn, så du sikrer en veldrænet jord til foråret 2018.

Står der vand på marken hver gang, der komme regn, bør du grave et hul for at se, om der er et vandstandsende jordlag, der kan være årsagen til, at jorden ikke afdræner som tidligere. Er der lavet skader i marken med mejetærsker eller gyllevogne, kan du overveje jordløsning. Jorden skal være tør, før der må laves jordløsning. Det vil for mange jordtyper derfor først blive til foråret eller efter en længere periode med frost og uden yderligere nedbør.

Skal der repareres dræn, kan det med fordel udføres i en periode med let frost, hvor jorden er mere farbar.

Har du et gennemdrænet areal med en hovedledning med udløb til vandløb, bliver der i 2018 mulighed for tilskud til minivådområder. På Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan man se hvilke områder af landet, styrelsen vil prioritere. Har det interesse, kan du kontakte en oplandskonsulent, eller ØkologiRådgivning Danmark kan henvise til en.

Overvej, om du kan lave overfladiske grøblerender eller blot en plovfure, så vandet fra små søer kan løbe ud i grøfter i løbet af vinteren.

Er grøfter og vandløb for nyligt renset op, så vand kan strømme af arealerne? Ellers skal det ske nu.

Jo tidligere du får styr på afvandingen, jo større er chancen for, at marken er farbar og tjenlig til etablering af afgrøderne på det optimale tidspunkt til foråret.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)