Blindharvning giver ukrudtseffekt på op til 90 %

Harving
3. april 2017

Ukrudtskontrol i vårsæd starter altid med en blindharvning 5-7 dage efter såning - inden afgrødens fremspiring.

En blindharvning er den vigtigste og mest effektive ukrudtsbekæmpelse i vårsæd og kan reducere antallet af ukrudtsplanter med optil 90 % uden at afgrøden tager skade. For alle ukrudtsharvninger gælder, at den største effekt opnås, hvis man kan ramme tidspunktet lige inden ukrudtsplanterne spirer frem. Men der er forskel på, hvordan de forskellige arter påvirkes, og det afhænger af størrelsen på kimbladene.

Arter med store kimblade er sværere at bekæmpe og kræver en tidligere indsats for at opnå en tilfredsstillende effekt på ukrudtet. Det gælder især hanekro, pileurt og korsblomstrede arter. Det er derfor nødvendigt at kende ukrudtsfloraen i marken for at kunne planlægge den mest optimale harvestrategi.

De vanskelige ukrudtsarter, som skal bekæmpes inden fremspiring, holder man øje med ved at tilse marken i perioden 4-10 dage efter såning. Man skraber i det øverste jordlag og holder øje med gule kimspirer.

Ukrudtsharvning udføres typisk med en langfingerharve med en tandtykkelse, der er tilpasset jordtypen. Jo højere lerindhold, jo kraftigere bør tænderne på langfingerharven være. For at kunne gennemføre gode harvninger er det nødvendigt med en præcis såbedstilberedning, jævne marker og en ensartet sådybde, så der ikke bliver for store variationer i afgrødens fremspiringstidspunkt.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)