Sidste år var ekstremt - 2024 kalder på nytænkning og robusthed

18/1-2024 De ekstreme vejrforhold, der prægede 2023, kaster stadig skygger ind over dansk landbrug, og for især økologer bør det fordre til et opgør med rutinerne. Konsekvenserne for fejlskud kan nemlig hurtigt blive enorme.

Det er ved at være normen, at hvert år slår vejrrekorder, men sidste år var alligevel exceptionelt. Her blev den tidligere nedbørsrekord, som er fra 2019, nemlig slået med hele 70mm. Blandt meteorologer er der enighed om, at vi nok skal vænne os til vandmængderne, og det bør få landmænd til at slå ørerne ud – og ikke mindst at rette ind.

”Det ekstreme vejr stiller nogle nye krav til landmændenes faglighed, og der skal i langt højere grad tænkes langt og sikres robusthed, når markerne skal planlægges. Der skal være flere afgrøder i sædskiftet og flere afgrøder i samme mark for at sikre diversitet og mangfoldighed. Vi tror også, at marker, der overvintrer med bar jord, snart er en saga blot,” fortæller Claus Østergaard, direktør i ØkologiRådgivning Danmark.

”Der skal simpelthen et plantedække til, hvis markerne skal kunne håndtere de store vandmængder,” uddyber han.

Afgrøderne er afgørende
Fra ØkologiRådgivning Danmark lyder den klare anbefaling, at årets markplaner tager udgangspunkt i bedriften i højere grad end før. Altså, at de tidligere erfaringer fra den enkelte mark får en afgørende betydning i planlægningsfasen, ligesom afgrødernes forventede salgspris også kommer til at spille ind i sammensætningen.

”Som økologirådgivere kigger vi ind i et år med masser af faglige udfordringer, for alle brikker skal vendes, når vi skal sikre et så robust udbytte som overhovedet muligt. Vi kommer til at sammensætte sædskifter af sikre afgrøder, der plejer at give godt på de enkelte marker, og vi kommer til at anbefale afgrøder, der skæpper godt i kassen,” siger Claus Østergaard.

Husk såsæden, og grib chancerne for at komme i marken
Erfaringerne fra 2023 kalder også på mere handlekraft i år, for vejret har undermineret markedet for såsæd, ligesom vinduerne for at køre i marken har været små. Det har fanget mange landbrug i en dårlig spiral – med både bar, våd jord og manglende adgang til vårsæd. Derfor kan det virkelig betale sig at have godt styr på både den lange og korte bane i år.

”Udfordringerne med at skaffe såsæd er markante i år, og for mange landmænd kan det virkelig betale sig at bruge eget korn til såsæd. Hvis du vælger at bruge egen såsæd, er det vigtigt at have styr på lagerforholdene, og du skal huske at tage en spireanalyse af kornet inden såning,” fortæller Claus Østergaard, der også slår et slag for at kunne reagere hurtigt i forhold til vejret:

”Vær vågen, og slå til, når muligheden for at komme i marken byder sig. Vi har ikke haft så-vejr siden september, og der var der desværre mange, der missede chancen. Det er jo nok ikke det sidste våde efterår, vi har oplevet, og nogle rutiner kommer til at ændre sig.”

Spire
Luk (Esc)