Tjek hvilke biogasanlæg, der må levere til økologer

Klip Biogas
23. juni 2022

Landbrugsstyrelsen har siden 5. maj i år haft en liste over biogasanlæg, der må levere afgasset biomasse til økologer, på deres hjemmeside. Listen har pt. 17 anlæg, men den er ikke udtømmende, da der kan findes yderligere anlæg, som må levere til økologer, men som Landbrugsstyrelsen ikke har kendskab til.

I år har Landbrugsstyrelsen tilbudt biogasanlæg, at de kan få gennemgået deres foderplan på forhånd, så der kan skabes sikkerhed om, at den afgassede biomasse må leveres til økologer. For at kunne forhåndsgodkende biomassen skal biogasanlægget indsende nogle oplysninger til Landbrugsstyrelsen om foderplanen, GMO-frihedserklæring for risikoprodukter som f.eks. vegetabilsk glycerin, samt periodeafgræsning for foderplanen. Oplysninger om fodermidlerne er fortrolige og offentliggøres derfor ikke. De anlæg, der henvender sig herom, kan blive tilbudt at komme på ovennævnte liste, som vil blive opdateret løbende.

Nogle af anlæggene er certificeret som økologiske virksomheder og kan derved udregne en andel af kvælstof i den afgassede biomasse som værende af økologisk oprindelse, og biomassen får status som ”delvist økologisk” De øvrige anlæg leverer ikke-økologisk afgasset biomasse.

Det er frivilligt om anlæggene vil bruge dette tilbud. Hvis du har overvejelsers om at samarbejde med et biogasanlæg om at modtage afgasset biomasse, og anlægget ikke er på ovenstående liste, kan du evt. nævne dette tilbud fra Landbrugsstyrelsen til anlæggets driftsleder.

Link til listen er her: https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/skemaer-og-blanketter/#c98235

Fra 1. august 2022 starter næste gødningsår, hvor man må bruge mere ikke-økologisk husdyrgødning (65 kg udnyttet N pr. ha. ift. til 43 kg udnyttet N pr. ha.), hvis det er afgasset. Derfor er det relevant at undersøge mulighederne for at få afgasset biomasse fra et biogasanlæg.

Læs mere om de nye regler her: https://oerd.dk/raadgiverbloggen/2021/nye-regler-for-saedskifte-og-goedskning-hos-oekologer-fra-1-januar-og-fra-1-august-2022/

Se også denne artikel om dokumentation af afgasset biomasse: https://oerd.dk/raadgiverbloggen/2022/dokumentation-af-afgasset-gylle/

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Luk (Esc)