Dokumentation af afgasset gylle

Rådgiverbloggen
3. marts 2022

Når du modtager afgasset gylle fra et biogasanlæg, er det vigtigt at kunne dokumentere, hvilke råvarer som biogasanlægget har brugt til biogasproduktionen.

De råvarer, som er brugt i biogasanlægget, skal være godkendt til at blive brugt på økologiske arealer. Dvs. at de skal kunne findes på bilag 2 i den nye Økologivejledning fra 2022. Det skal du som økologisk landmand kunne dokumentere ved at have et bilag med dokumentation fra biogasanlægget liggende til kontrollen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt med et B1-skema alene, hvor der står ”afgasset biomasse.”

Biogasanlægget skal, som supplement til B1-skemaet, sende dig en følgeseddel eller faktura, hvor råvarerne til biogasanlægget fremgår. Beskrivelsen af råvarerne skal være konkret uddybet, så lægmand kan forstå det og genfinde produktet på bilag 2. Det skal ikke fremgå, hvilke mængder af hver råvare, der er brugt. Men oplysninger om den samlede mængde gødning og kvælstofindholdet m.v. skal fremgå enten af B1-skemaet eller følgesedlen. Hvis biogasanlægget er autoriseret som økologisk virksomhed, er det tilmed godkendt til at udregne, hvor stor en andel af kvælstoffet, der er af økologisk oprindelse, og dette skal også fremgå af bilaget.

Hvis biogasanlægget ønsker at holde sin foderplan fortrolig, kan de sende den til Landbrugsstyrelsen og få den forhåndsgodkendt, inden der bringes gødning ud til modtagerne.

Glycerin og andre restprodukter må ikke være fremstillet på basis af GMO-produkter, og det skal biogasanlægget dokumentere med en GMO-frihedserklæring eller dokumentation i form af faktura eller lignende fra leverandøren af glycerinen.

Vi har sammen med Innovationscenteret for Økologisk Landbrug udgivet en vejledning til biogas vedrørende dokumentation til økologiske landmænd. Den ligger på Innovationscentrerets hjemmeside:

https://icoel.dk/media/fubfbvto/saadan-kan-biogasanlaeg-samarbejde_a4_final.pdf

Hvis du vil samarbejde med et biogasanlæg, der har brug for vejledning om dette, er du velkommen til at kontakte os og få vejledningen tilsendt.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Luk (Esc)