En midsommerstatus fra markerne

Midsommermark
27. juni 2024

Efter en mildest talt svær start er vi nu godt i gang med vækstsæsonen, og det begynder så småt at se fornuftigt ud de fleste steder. Eller, faktisk er der i år en enorm spredning i væksten fra mark til mark – og nærmest fra meter til meter. Især de meget vandmættede marker kæmper med beskeden vækst, mens det på nabomarken ligner en mere normal vækstsæson.

Landmænd, som har mange vandmættede arealer, bør nok overveje at sætte ind med tiltag for at forbedre jorden fremover. Enten med efterafgrøder, der sigter mod bedre luftskifte og mere kulstofopbygning, eller med forbedring af dræn og afvanding.

En blanding af mindst fire forskellige efterafgrødearter give et langt bedre rodnet, som er med til at løsne jorden og gøre den mere robust over for de store – eller helt fraværende – vandmængder. Det er helt sikkert et område, som økologiske landmænd i endnu højere grad må forholde sig til fremover.

Men som sagt er der også mange marker, især vintersædsmarker, som ligner normalen. Det er primært vårsæden der har det svært - ikke blot i Danmark, men faktisk det meste af Europa.

En afgrøde som majs har været presset af den våde og kolde start på juni, men den skyder lige nu helt vildt rigtig mange steder, og det kan godt nå at ende med et fornuftigt udbytte her også.

Vi er langt fra i mål endnu, og vi ser bestemt ikke frem mod et rekordår – men med alt taget i betragtning kan katastrofen, vi tidligere kiggede ind i, måske afværges.

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)