Vårsæd er presset over det meste af Europa

Havre
25. juni 2024

Vårsæden er mærket af et koldt og vådt forår, og vanskelige etableringsbetingelser over det meste af Europa. Præcis som det har været tilfældet herhjemme. Meldingerne vedrørende vintersæd er til gengæld, at den klarer sig fornuftigt. I Tyskland ser man frem til en høst med mindre udbytte i vårsæd end normalt, men med kvaliteter som ligner normalen. Tyskland er tilbage i det sædvanlige spor med produktion af brødkorn som det primære og sekundært foderkorn/kasseret brødkorn. Høsten af bælgsæd forventes at blive under normalen. Fra Frankrig og Baltikum lyder meldingen på reduktion på op til 20% pga. manglende etablering og forventet reduceret udbytte.

Efterspørgsel efter havre, spelt og bælgsæd
Lagrene med høst 2023 bliver ryddet, så der er plads til høst 2024. Der er pt ingen meldinger om overgangslagre. Aktuelt er der mangel på spelt og havre, og lagrene med ært og hestebønne er i bund. Det billede genfinder man i priserne på de forskellige afgrøder se tabellerne.

Kilde Ami-informiert.de og pers. komm

Kontakt for mere info

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)