Vinterrapsmarkerne i efteråret 2022 og gødning til foråret 2023

Vinterraps (2)
9. november 2022

Mange vinterrapsmarker er meget kraftige her i efteråret 2022, da vi har haft gode vækstbetingelser for rapsen. Ukrudtskonkurrence kan være årsag til en svagere udvikling af rapsplanterne.

På billedet ses raps med hård konkurrence fra agersennep. I områder med meget tæt bestand af agersennep vil rapsen strække sig og dermed kommer vækstpunktet så højt op, at planten skades ved hård frost.

Den idelle størrelse på rapsplantern i efteråret er at rapsens pælerod er ca. 1-2 cm`s tykkelse og planten har 8 blade og en pælerod der er 8 cm lang og en plante der er ca. 20 cm høj og med et vækstpunkt lige over jordoverfladen.

Mange rapsmarker er op til 50 cm høje og har en pælerod på over 2 cm`s tykkelse. Det betyder, at vækstpunktet i efteråret er kommet op i ca. 10 cm`s højde. Kommer der hård frost med en 15-20 graders frost i 3-5 nætter i træk, vil mange rapsmarker have en øget risiko for en frostskade eller udvintre.

Derfor bør rapsen ikke færdig gødes og tilføres svovl før det er afgjort om rapsen skal blive stående til høst 2023.

I høsten 2021 var der høje udbytter i vinterrapsen i mange jyske marker. En god etablering og en kraftig udvikling af vinterrapsen i efteråret 2020 kan have en stor betydning for de gode udbytter.

Gødning af vinterraps foråret 2023.

Kvælstof:
I MarkOnline kan man oprette en efterafgrøde i 2022 markplan og under næringsstofbehov, efterafgrøder satellit, biomassemåling, kan man se hvor meget vinterrapsen har optaget her i efteråret, hvis der var tale om en efterafgrøde. Det mener jeg kan være lige så præcist som at lave et planteklip og beregne optaget kvælstof i planten.

Kvælstofkurven for optimal gødskning af vinterraps er meget flad. Derfor kan der i meget kraftige vinterraps uden stor risiko spares 30-50 kg udnyttet N i forhold til nedenstående anbefalinger. Disse forsøg er lavet under konventionel drift, hvor der normalt ikke er kløvergræs som forfrugt. Derfor mener jeg ikke der skal reduceres så meget i de ca. 80 kg N/ha med en god kløvergræsmark som forfrugt som med forfrugten korn, hvor den generelle anbefaling er 120-140 kg N/ha.

Fosfor og Kalium.
Der tilføres 25 kg P/ha og 100 kg k/ha afhængig af jordprøverne.

Svovl.
Læs Lisbeth Knudsens blogindlæg den 3/11 omkring svoll- og kaliumgødning her

Der er stor usikkerhed og leveringssikkerhed til foråret, så derfor anbefaler jeg der bestilles gødning til rapsen her i november.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)