Vintersædssorter der er til rådighed i efteråret 2024

Vintersæd
10. juli 2024

Der findes ikke nye økologiske forsøg med vintersæd, derfor er der ikke nævnt udbytter fra konventionelle sortsforsøg i dette blogindlæg.

Vinterraps
Økologiske linjesorter til rådighed: Anton, Randy, Butterfly.

Økologisk Hybrid Vinterraps: Hostine

Konventionelle hybrid vinterraps, der kan søges dispensation til: Exsteel og LG Armada.

Hybridsorterne er typisk hurtigere i etablering og har skulpe opspringningsresistens.

LG Armada er bl.a modstandsdygtig over for knoldbægersvamp.

Linjesorterne har tidligere været billigere i udsæd.

Vinterraps bør sås tidligt i perioden 5.-25. august afhængig af placering i landet.

Økologiske Vinterbygsorter
Sy Dakoota og Sy Loona er 6 radet hybrid vinterbyg.

Bordeaux og LG Globetrotter er 2 radet

Vinterbyg bør sås i perioden 15-25 september da aksanlæg udvikles i efteråret.

Derfor bør der laves ukrudtsbekæmpelse i efteråret, især kamille kan udvikles kraftigt i tidlig sået vinterbyg.

Vinterhvede
Vinterhvede til brød er en specialproduktion, hvor der bør være en dyrkningskontrakt med køber og en merpris, der matcher det lavere udbytte. Vinterhvede til brød har typisk et udbytte der ligger 10-20 % under foderhvede og dermed kan der opnås et lidt højre proteinindhold.

Foderhvede
Der udbydes mange vinterhvedesorter og når du får et tilbud på en sort fra grovvarefirmaerne, kan du gå ind i sortinfo.dk under konventionelle sortsforsøg og vælge kerneudbytte uden svampebekæmpelse og merudbytte for svampebekæmpelse og se resultater over flere år. Når høsten går i gang vil der komme aktuelle udbytter for 2024 i sortinfo.

Vinterhvede sortsblandinger er der gode erfaringer med i økologisk dyrkning.

Der bør laves ukrudtsbekæmpelse i efteråret, især kamille, kornblomst og to frøet vikke kan udvikle sig kraftigt i tidligt sået vinterhvede.

Vinterrug
Der udbydes ligeledes mange vinterrugsorter. De gamle linjesorter giver typisk 10-25 % i mindre udbytte end de nye hybrid vinterrugsorter. Forventer du et højt udbytte i vinterrug anbefales det at vælge en dyr hybrid udsæd. Følgende sorter kan anbefales: Jethro, Berado, Receptor, Tayo og Avalus.

Tilbydes du en anden sort kan du gå ind i sortifo og se på dyrkningsegenskaber som f.eks brunrust og lejesæd.

Vintertriticale
Her udbydes Trivalan og Trias triticale. Sorterne har de seneste år ikke fået gulrust. Triticale kan lidt bedre tåle at stå i vand end vinterrug, men har ofte et mindre udbytte end de nyere hybrid vinterrugsorter.

Det anbefales at så vinterhvede, vinterrug og vintertriticale i perioden 20.-30. september.

Det absolut vigtigste er at så, når der kan laves det optimale såbed. Sås der tidligt, kan der laves 1-2 striglinger 10 -20 dage efter såning, hvis det er muligt.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)